Historia Spółki.
PBH "Odra 3" Sp. z o.o. powstało w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego (Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra - 3") i prowadzi działalność od dnia 01.06.2000 r.
Przedsiębiorstwo państwowe powstało w 1946 r. i nazywało się wówczas Państwowym Zarządem Wodnym w Szczecinie. W 1952 r. Państwowy Zarząd Wodny przekształcił się w Rejon Dróg Wodnych w Szczecinie podległy Okręgowemu Zarządowi Dróg Wodnych we Wrocławiu. W 1954 r. okręgowe rejony dróg wodnych zostały zniesione i utworzono rejony dróg wodnych podległe bezpośrednio Ministrowi Żeglugi.
Kolejna zmiana nastąpiła w 1964 r., Rejon Dróg Wodnych w Szczecinie przekształcił się w Okręgowy Zarząd Wodny (OZW) podległy Centralnemu Urzędowi Gospodarki Wodnej. W 1973 r. zlikwidowano OZW w Szczecinie, Wrocławiu i w Opolu i utworzono PBH "Odra - 1" w Opolu oraz PBH "Odra - 2" w we Wrocławiu, które przejęło cześć zadań i majątku dotychczasowego OZW w Szczecinie. Utworzono wówczas oddział w Szczecinie pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego "Odra - 2" we Wrocławiu - Zarząd Budowlany w Szczecinie. Pozostałą część zadań i majątku przejął Zarząd Odrzańskiej Drogi Wodnej z siedzibą we Wrocławiu, w Szczecinie powstała Delegatura wrocławskiego Zarządu, która po kolejnych przekształceniach jest obecnie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Oddział PBH "Odra - 2" we Wrocławiu zwany "Zarządem Budowlanym", w 1986 r. przekształcił się w PBH "Odra - 3" w Szczecinie i jako samodzielne przedsiębiorstwo państwowe prowadził działalność do 31.05.2000 r., tj. do czasu komercjalizacji.

W
swojej blisko 60-letniej historii przedsiębiorstwo wykonało szereg robót, m.in.:

1. Dla Urzędu Morskiego w Szczecinie:

 • pogłębienie odcinków toru wodnego świnoujście-Szczecin, pogłębienie obrotnicy na Kanale Grabowskim, akwenu manewrowego w Nowym Warpnie i toru dojściowego w Trzebieży,
 • roboty regulacyjne przy zabudowie wyrw w umocnieniach brzegowych Kanału Piastowskiego,
 • narefulowanie urobku pogłębiarskiego na wały przeciwpowodziowe w Nowym Warpnie.

2. Dla Zakładów Chemicznych "POLICE" S.A.:

 • pogłębienie obrotnicy w Porcie Morskim "Police",
 • budowa pola refulacyjnego.

3. Dla Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Szczecinie:

 • budowa "Widuchowa" - wykonanie cypla rozgraniczającego koryto rzeki Odry, budowa ostróg i tam podłużnych,
 • budowa "Bieganów" - kompletna zabudowa 4 km rzeki Odry granicznej,
 • budowa "Bielinek" - umocnienie brzegosłonem 2 km brzegu rzeki Odry,
 • umocnienie płytami YOMB wału przeciwpowodziowego w Słubicach.

4. Dla Centrali Produktów Naftowych:

 • roboty pogłębiarskie na rzece Parnica przy przystaniach CPN,
 • budowa nabrzeża CPN-3.

5. Dla innych inwestorów:

 • budowa Toru Wioślarskiego dla WOSiR w Szczecinie,
 • budowa kanałów doprowadzających wodę do Elektrowni Dolna Odra,
 • zdjęcie nadkładów w żwirowni "Bielinek" i inne.
 
 
 
   
Copyright by IAP