Firma prowadzi działalność głównie w zakresie robót hydrotechnicznych, pogłębiarskich, wykonawstwa robót i usług koparkami i dźwigami (praca z lądu lub wody), w tym:

  • roboty pogłębiarskie przy wydobywaniu urobku z głębokości do 12 m i bezpośrednim przesyłaniu urobku rurociągiem wodnym i lądowym na odległość do 1 500 m,
  • wydobywanie urobku w celu pozyskania gruntu na budowę wałów przeciwpowodziowych, namywanie plaż, odkrywanie złoża kruszyw,
  • roboty regulacyjne na rzekach żeglownych, kanałach, zbiornikach wodnych o głębokościach powyżej 0,8 m i możliwości dojazdu drogą wodną,
  • wykonywanie robót i usług koparkami i dźwigami - praca z wody lub lądu,
  • wykopy i zasypy podwodne wykonywane koparkami pływającymi, w tym wykopy w dnie akwenów dla układania rurociągów, kabli itp.,
  • przeładunki kruszyw, przewóz ładunków drogą wodną, usługi
    transportu wodnego,
  • usługi warsztatowe (cięcie blach o grubości do 16 mm, roboty tokarskie, spawalnicze i inne).
  • usługi lodołamania i pogotowia lodowego
 
   
Copyright by IAP